5

Maklumat Peribadi

Keputusan Peperiksaan SPM

Subjek
Keputusan

Keputusan Peperiksaan STPM / STAM

Subjek
Keputusan

Keputusan Peperiksaan MUETKelayakan Lain : SijilKelayakan Lain : Diploma

#
Kursus
Pilih
1.
[ YARMOUK ] BACHELOR OF SHARIAH (USUL AND FIQH) WITH HONORS 2+2 COLLABORATION WITH YARMOUK UNIVERSITY, JORDAN
2.
[ IAIN ] SARJANA SOSIAL ISLAM (S.Sos.I) MANAJEMEN DAKWAH 2+2 WITH COLLABORATION INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI, (IAIN LAMPUNG) RADEN INTAN LAMPUNG
aa